FRÅGOR VI DRIVER

Under hösten 2016 deltog vår vd Kerstin Neld i en manifestion på centralstationen i Stockholm där hon bland annat höll ett anförande till stöd för frigivningen av Dawit Isaak. 

Sveriges Tidskrifter driver löpande frågor som har stor betydelse för en positiv utveckling av branschen. Under Om oss kan du läsa hur vi hjälper våra medlemmar på olika sätt.

Just nu finns det fyra frågor som vi sätter extra fokus på:

Dataskyddsförordningen
Den 25 maj 2018 kommer dataskyddsförordningen att ersätta dagens personuppgiftslag. Den nya förordningens innehåll blev till slut acceptabelt. Arbetet med att få en lagstiftning som är godtagbar för Sveriges Tidskrifter har pågått sedan den 25 januari 2012, då EU-kommissionen presenterade förslaget till ny lagstiftning, fram till maj 2016. Här är en redogörelse för hur Sveriges Tidskrifters arbete med den nya förordningen sett ut under den tiden.

Digitalmomsen
Momsen för tryckta och digitala tidskrifter är ojämlik. Vi har drivit frågan under många år och nu verkar det kunna drivas igenom en förändring av reglerna på EU-nivå. Läs mer om hur vi arbetat med digitalmomsen hittills.

”Min uppmaning till den svenska regeringen är att driva den här frågan på EU-nivå, ända tills ett beslut slutligt är på plats. Sedan måste man snabbt sänka digitalmomsen så fort beslutet i EU är fattat. Det finns några lågt hängande frukter som politikerna kan plocka för att visa att man stöttar mediebranschen. Den här frågan är en sådan” sa Sveriges Tidskrifters vd Kerstin Neld till Dagens Nyheter när tidningen uppmärksammade frågan i oktober 2016.

Tryckerimomsen
I flera års tid har vi som branschorganisation hjälpt våra medlemmar att kräva tillbaka moms-pengar. Det rör sig om pengar som retroaktivt betalats ut till svenska tryckerier, baserat på ett kryphål i lagen, och som på grund av Skatteverkets agerande riskerade att drabba vår bransch väldigt hårt. Processerna mellan förlag och tryckerier pågår fortfarande i flera fall, därför har vi samlat en pågående, och stundtals invecklad, nulägesbeskrivning här.

Dawit Isaak
Sveriges Tidskrifter har under många år varit aktiv i stödgruppen Free Dawit. Tillsammans med ett antal andra medieorganisationer ser vi till att frågan om Dawit inte faller i glömska. Varje vecka turas vi om att uppvakta Eritreas ambassad med ett brev där vi kräver att han släpps fri. Vi skriver debattartiklar, uppvaktar UD och har genomfört ett flertal uppmärksammade aktiviteter och kampanjer. Läs det senaste om vårt engagemang här.

Läs mer om de aktuella frågor vi driver:

Digitalmomsen

Tryckerimomsen

Free Daawit!

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

  • NewsFactory

    NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.

  • Punamusta

    Letar ni efter ett pålitligt och stabilt tryckeri? Då har ni hittat rätt! Punamusta trycker allt ifrån visitkort till kataloger och tidningar, med små upplagor upptill miljon upplagor.

  • Annonskraft

    En erfaren och engagerad säljkår som trivs på jobbet och drivs av nytänkande. Vi har sedan 2000 samarbetat med flera av de stora medieaktörerna, både vad gäller print och digitalt.