Årets Tidskriftsevent

tidskriftspriset (kopia) 2

Tidskriftsprisets kategori Årets Tidskriftsevent verkar för hög och bestående kvalitet och förnyelse av svenska tidskrifter. Priset tilldelas en tidskrift (redaktion, marknads- och/eller annonsavdelning) som under det gångna året (1 september 2016-31 augusti 2017) enskilt eller i samarbete visat på tidskriftsbranschens förmåga att förnya och förbättra sitt uppdrag. Årets Tidskriftsevent ska ha genererat varumärkes- och/eller affärsnytta för sin tidskrift eller sitt förlag.

Årets Tidskriftsevent belönas med 10 000 kr och ett diplom med en kort motivering och har rätt att till nästa års utdelning av priset hänvisa till utmärkelsen i redaktionella och marknadsföringssammanhang. Priset delas ut till en publikation som har ett utgivningsbevis/databasanmälan registrerad hos Patent- och registreringsverket (PRV) eller Myndigheten för radio- och tv.

Juryn för kategorin Årets Tidskriftsevent:

 • Elisabeth Thörnsten, vd, Swedish Content Agencies (ordf)
 • Linda Grahn, redaktör, Expressens söndagsbilaga
 • Staffan Slörner, vd, Sveriges Mediebyråer

Så här lämnar du ditt förslag
Alla kan föreslå tidskrifter till Årets Tidskriftsevent. Förslaget ska lämnas in med en motivering samt en kortfattad beskrivning utifrån juryns bedömningsgrunder:

 • idé
 • kreativitet & konceptuell lösning
 • utformning & genomförande
 • resultat

Juryn nominerar bland de föreslagna minst fyra kandidater, av vilka en tilldelas utmärkelsen på Tidskriftsgalan den 8 november.

Fyll i formuläret. Skicka sedan fyra uppsättningar av material som speglar eventet till: Tidskriftspriset, Sveriges Tidskrifter, Vasagatan 50 1 tr, 111 20 Stockholm. Märk ditt förslag med Årets Tidskriftsevent. Ditt bidrag (motivering, beskrivning, material) ska vara Sveriges Tidskrifter tillhanda SENAST torsdagen den 31 augusti kl 16.00. Vi behandlar INGA bidrag som kommer in efter detta datum.

Gänget bakom Årets Tidskriftsevent
Årets Tidskriftsevent 2016 stod Bilsport för.

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Pressdata

  PressData AB är Sveriges största servicebyrå för prenumerationshantering.

 • PositionEtt

  PositionEtt AB är ett konsultföretag som arbetar med utveckling av informationssystem baserade på modern databasteknik.

 • Titeldata

  En prenumerationspartner i ständig utveckling sedan 1982. Sveriges ledande förlagskonsult inom upplagestrategi, prenumerationshantering och upplageförsäljning.