Annonsintäkter

2015 investerade annonsörerna cirka 33 miljarder kronor i medier för att nå sina kunder. Tidskrifternas (fackpress, populärpress, bilagor och gratistidskrifter) marknadsandel av investeringarna var ca 6,6 procent, enligt siffror från IRM – Institutet för reklam- och mediestatistik.

Huvuddelen av annonsintäkterna kommer från den tryckta upplagan.Enligt siffror från IRM så kommer 78,5 procent av annonsintäkterna från den tryckta tidskriften och 21,5 procent från digitalt. Samlat låg omsättningen på 1,7 miljarder.

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

  • Pressdata

    PressData AB är Sveriges största servicebyrå för prenumerationshantering.

  • PositionEtt

    PositionEtt AB är ett konsultföretag som arbetar med utveckling av informationssystem baserade på modern databasteknik.

  • Business Factory

    När man anlitar Business Factory så får man något extra. Några viktiga ledord i vårt arbete är lyhördhet och framåtsträvan.