Helle Klein är ny ordförande i Sveriges Tidskrifter

Vid Sveriges Tidskrifters årsmöte den 10 april valdes en ny ordförande och ett antal nya medlemmar in branschorganisationens styrelse. – Jag är glad och stolt över att ha fått förtroendet att vara ordförande. Tidskriftsbranchen står liksom övriga mediesbranschen mitt uppe i en enorm omvandling där både hot och möjligheter hägrar. Just i dessa förändringens tider […]